OC organizatora imprez masowych

Przepisy prawa zobowiązują organizatora imprezy masowej do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC organizatorów imprez masowych TU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu organizowanego wydarzenia.

Kryteria imprez masowych

Wyróżniamy dwa rodzaje imprez masowych:

  • Impreza artystyczno-rozrywkowa, jeżeli liczba miejsc dla uczestników wynosi nie mniej niż 1000 na stadionielub terenie otwartym oraz 500 w hali sportowej lub w innym budynku.
  • Impreza sportowa, jeśli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 na stadionie lub innym terenie otwartymoraz 300 w hali lub innym budynku. Z uwagi na szczególne zasady organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa wśród imprez masowych wyodrębnia się też mecze piłki nożnej, podczas których liczba miejsc udostępnionych przez organizatorów widzom wynosi nie mniej niż 1000.

Impreza uważana jest za masową jeśli jest odpłatna.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online