Ubezpieczenie upraw

Gdy uprawy są dotowane (z budżetu UE) jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Ubezpieczenia upraw dotowanych są często rozszerzane w ramach ubezpieczeń dobrowolnych.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych

  • dla produkcji roślinnej (tj. upraw – zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,

Do przygotowania wiarygodnej i konkurencyjnej oferty potrzeba następujących danych:

  • Powierzchnia [ha]
  • Rodzaj uprawy
  • Klasa bonitacyjna (przy ryzyku suszy)
  • Data rozpoczęcia
  • Wydajność z hektara wyrażona w kwintalach
  • Wartość z kwintala w złotówkach
Charakterystyka:

Sezon: Marzec – Kwiecień [pakiet wiosna] oraz Październik – Listopad [pakiet jesień]

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online