Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne to ubezpieczenie osobowe zapewniające ochronę na czas podróży. Sezon na nie trwa głównie od Czerwca do Września. Ubezpieczenia turystyczne mają wszechstronny zakres.

Typy ubezpieczeń turystycznych
  • Krótkoterminowe (do około 6 miesięcy) w Polsce [najlepsza oferta PZU wojażer]
  • Krótkoterminowe (do około 6 miesięcy) za granicą [najlepsze oferty: Generali oraz Hestia]
  • Długoterminowe (powyżej 6 miesięcy) za granicą bez okresowych powrotów do Polski [najlepsze oferty: Generali oraz Hestia]
  • Długoterminowe (powyżej około 6 miesięcy) za granicą z okresowymi powrotami do Polski [najlepsze oferty Generali oraz Hestia]
Jaki może być zakres ubezpieczenia turystycznego:

Ubezpieczenie kosztów leczenia – Koszty leczenia obywateli RP na terenie kraju pokryte ze składek za ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku hospitalizacji poza granicami RP składki za ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywają kosztów leczenia.Wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia zapewnia zorganizowanie profesjonalnej pomocy medycznej oraz pokrycie wydatków związanych z nagłym zachorowaniem.

NNW – Nieszczęśliwy wypadek za granicą? Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku doznania urazu ciała lub zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku za granicą RP.

OC w życiu prywatnym – Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia pokrycie kosztów w przypadku uszkodzenia czyjegoś mienia lub spowodowania szkody na inne osobie przebywając za granicą RP.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – To ubezpieczenie polega na wypłacie odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia bagażu lub sprzętu sportowego np. W przypadku wyjazdu na kitesurfing lub zimowego wyjazdu na narty.

Rozszerzenia 

Standardowe ubezpieczenie podróży chroni przed skutkami niepożądanych zdarzeń za granicą. Są jednak sytuacje, które podwyższają ryzyko takiego zdarzenia –należy się za nie zwyżka składki. Są to przede wszystkim:

  • Praca – kiedy klient wyjeżdża do pracy –przede wszystkim fizycznej
  • Choroba – kiedy klient przewlekle choruje i ryzyko wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego jest większe
  • Sport – kiedy klient jedzie docelowo uprawiać jakąś aktywność fizyczną –np. jeździć na nartach
  • Terroryzm – rozszerzenie na wypadek biernego udziału w aktach terroru –różni się zakresem w zależności od OWU towarzystwa.
  • Wyjazd do USA, Kanady oraz Chin również jest traktowany jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia (ze względu na wysokie koszty leczenia w tych krajach)

Jeżeli Klient wyjeżdża do kraju, którego jest rezydentem to zakres ubezpieczenia może być ograniczony – szczegóły w OWU

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online