Majątek prywatny

Ubezpieczenie majątku prywatnego należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są osoby fizyczne posiadające określone prawo majątkowe związane z ubezpieczaną nieruchomością.

Sensem ubezpieczenia majątkowego jest uzyskanie takiego zabezpieczenia, które w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego powodującego szkodę, pozwoli na szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed zdarzenia.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online