Ubezpieczenie Inwentarza żywego

Ubezpieczanie zwierząt jest rzadko sprzedawanym ubezpieczeniem rolnym ze względu na wysokość składki.

Zazwyczaj ubezpiecza się zwierzęta od padnięcia oraz uboju z konieczności (rozszerzenie ochrony o ubój z konieczności musi być zaakceptowane przez Towarzystwo – dlatego też przygotowanie oferty wymaga co najmniej kilku dni). Do przygotowania oferty potrzebne są informacje o ilości ubezpieczanych zwierząt oraz ich wartości.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online