Floty
Co to jest flota?
  • Ubezpieczenia flotowe przeznaczone są dla Klientów mających co najmniej 6 pojazdów. Flota jest szczególnie opłacalna dla Klientów prowadzących transport drogowy towarów.
Dla jakiego klienta jest flota?
  • Ubezpieczanie pojazdów w detalu wiąże się z weryfikacją szkodowości klienta po PESEL /REGON. W tej sytuacji klient, który posiada 10 samochodów ciężarowych i miał w jednym roku 2 szkody, jest traktowany identycznie jak przeciętny klient, który miałby 2 szkody w ciągu roku na jedynym posiadanym przez niego pojeździe.
  • W ramach ubezpieczenia flotowego, liczba szkód klienta jest uśredniana. Oznacza to, że wspomniany wyżej klient miał 2 szkody na 10 samochodach w ciągu roku, a więc średnio 0,2 szkody na samochód w ciągu roku. Wówczas ten sam klient, który w detalu otrzymał dużą zwyżkę za 2 szkody w roku – we flocie jest traktowany jako klient o niskiej szkodliwości.
Jak długo trwa flota?
  • Umowę flotową podpisuje się na jeden rok. Jeden pojazd może być w ramach jednej umowy flotowej ubezpieczony tylko jeden raz. W czasie obowiązywania umowy poziom składek jest stały (określony w Umowie Generalnej). Jest to szczególnie opłacalne kiedy składki rosną w dużym tempie.
  • Jeżeli przykładowy klient zawarł w styczniu umowę, w ramach której miał płacić za OC na samochód osobowy 700zł, a ceny ubezpieczeń rosły przez cały rok, to klient flotowy w grudniu płacił dalej 700zł za ubezpieczenie OC na samochód osobowy, mimo iż średnia rynkowa składka OC dla pojazdu osobowego wynosiłaby np. 1200zł

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online