NNW Sport

Ubezpieczenie dla amatorów oraz profesjonalnych sportowców. Często wykupowane przez Kluby sportowe

Klubów sportowych

Kluby sportowe ubezpieczają się w zakresie:

  • NNW zawodników
  • Turystyki na czas obozów treningowych
  • Ubezpieczenia majątku
  • OC organizatorów imprez masowych
  • OC sportowców

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online