Ubezpieczenie budynków
wielomieszkaniowych

Ten typ ubezpieczeń   kierowany jest  do wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków wielomieszkaniowych.

W zakresie ubezpieczenia oprócz obligatoryjnego ryzyka ognia mogą być takie ryzyka jak:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
 • ubezpieczenie zewnętrznych urządzeń i instalacji
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

Dane niezbędne do przygotowania oferty:

 • Ilość budynków z adresami
 • Zakres ubezpieczenia (ogień, kradzież, OC, szyby?)
 • Rok budowy, powierzchnia
 • Liczba kondygnacji
 • Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
 • Dane ubezpieczającego
 • Rodzaje budynków (budynki wielomieszkaniowe z windami czy bez?)
 • Klasa palności, pokrycie dachu oraz mury
 • Przeprowadzane w budynku remonty

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online