Odpowiedzialność cywilna zawodowa

W Polsce istnieje kilka zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC.

Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta.

Zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC

Obowiązek posiadania OC zawodowego mają:

 • Adwokat i zawody pokrewne: notariusz, radca prawny
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Agencja detektywistyczna/detektyw
 • Agencja ochrony
 • Architekt/Projektant
 • Audytor efektywności energetycznej
 • Badacz kliniczny
 • Biegły rewident
 • Biura informacji gospodarczej
 • Broker
 • Dom maklerski
 • Doradca podatkowy
 • Doradca restrukturyzacyjny (syndyk, nadzorca sądowy, nadzorca układu albo zarządca)
 • Inżynier budownictwa
 • Jednostki certyfikujące
 • Komornik sądowy
 • Lekarz
 • Organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni
 • Pielęgniarka
 • Podmioty prowadzące działalność leczniczą
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Księgowy
 • Rzecznik patentowy
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Sponsor badań klinicznych
 • Zarządca nieruchomości
Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu

Takie ubezpieczenie może wykupić każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą. Mimo obowiązku zawarcia umowy OC, klienci wykupujący obowiązkowe ubezpieczenie mogą również zakupić dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie, gdy klientowi zależy na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego, bądź na czynnościach, które nie wynikają z obowiązkowego ubezpieczenia.

Najczęstsze ubezpieczenia dobrowolne to OC zawodowe:

 • wychowawcy kolonijnego, nauczyciela oraz trenera
 • OC sportowców można
 • Ubezpieczenie OC dla członków zarządu

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online