OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OCPD przeznaczone jest dla klientów prowadzących działalność zajmującą się zarobkowym przewozem towarów. Od momentu, w którym przewoźnik pobiera towar od nadawcy, do momentu kiedy towar zostanie dostarczony odbiorcy, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za przewożony towar.

W przypadku np. uszkodzenia towaru przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. Aby zabezpieczyć się przed skutkami finansowymi likwidacji takiej szkody przewoźnik powinien wykupić ubezpieczenie OCPD.

W zakresie podstawowym polisa OCPD chroni przed skutkami takich szkód jak:

 • Uszkodzenie towaru
 • Zaginięcie towaru
Czynniki wpływające na składkę

Wysokość składki za ubezpieczenie OCPD może wahać się w zależności od następujących czynników:

 • Zakres terytorialny – w zależności czy transport odbywa się tylko w Polsce, czy również poza jej granicami
 • Sumy gwarancyjne – kwoty do jakich TU odpowiada za powstałe szkody
 • Roczne obroty, liczba i rodzaj pojazdów wykorzystywanych do przewozów – na podstawie rocznych obrotów i/lub liczby pojazdów wykorzystywanych do przewozów, TU szacuje przeciętność wartość ładunku i częstotliwość transportu
 • Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
Zakres terytorialny
 • Ruch krajowy
 • Ruch międzynarodowy – na terenie UE
 • Przewóz kabotażowy – kiedy przewoźnik wykonuje przewozy na terenie państwa innego niż kraj w którym zarejestrowane jest przedsiębiorstwo.

Niemiecka ustawa reguluje sumy ubezpieczenia jakie wymaga od zagranicznych przewoźników prowadzących działalność przewozową na terenie Niemiec. Stąd przewozy kabotażowe na terenie Niemiec traktowane są jako osobne rozszerzenie w stosunku do przewozów kabotażowych na terenie pozostałych państw UE. Sumy gwarancyjne oraz składki na terenie Niemiec są więc wyższe niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Rozszerzenia

Zakresu ubezpieczenia:

Standardowa polisa OCPD chroni przewoźnika przed dwoma głównymi ryzykami wspomnianymi wyżej [Uszkodzenie, Zaginięcie]. Jeżeli jednak przewoźnik chce być lepiej ubezpieczony może skorzystać z rozszerzeń zakresu ochrony o ryzyka takie jak:

 • Opóźnienie w dostawie towaru
 • Szkody w paletach, kontenerach platformach nie będących towarem
 • Przewozy na terenie państw byłego ZSRR lub Turcji
 • Szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku towaru
 • Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi
 • Koszty utylizacji zniszczonego towaru
 • Szkody wyrządzone przez podwykonawców
Przedmiot ubezpieczenia:

Istnieją również towary, które w związku z szybkością psucia się, podwyższonym ryzykiem kradzieży lub niebezpieczeństwem związanym z ich przewozem wymaga opłaty dodatkowego rozszerzenia. Do takich towarów należą głównie.

 • Żywność (w tym mrożona)
 • Zwierzęta żywe
 • Leki, alkohol oraz tytoń
 • AGD, RTV, pojazdy mechaniczne oraz ich podzespoły
 • Dzieła sztuki, wartości pieniężne, zbiory numizmatyczne i filatelistyczne

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online