Zawody medyczne objęte obowiązkowym
ubezpieczeniem OC
  • Lekarze
  • Pielęgniarki
  • Położne
  • Ratownicy Medyczni
  • Rehabilitanci
  • Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Dodatkowo pracownicy wykonujący usługi medyczne mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodu

  • Takie ubezpieczenie może wykupić każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą. Klienci wykupujący dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe zapewniają sobie dodatkowy rodzaj ochrony dla świadczonych przez siebie usług medycznych.
  • Wówczas polisa dobrowolna jest rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie, gdy klientowi zależy na ochronie wyższej niż suma gwarancyjna, określona w przepisach ustawy dotyczących obowiązkowego OC zawodowego, bądź na ubezpieczeniu czynności, które nie wynikają z obowiązkowego ubezpieczenia.

Aby kompleksowo zabezpieczyć personel placówek  medycznych ich ubezpieczenie powinno być rozszerzone o  ubezpieczenie na Życie a także o dodatkowe ubezpieczenia takie jak ochrona prawa, ekspozycja zawodowa czy ochrona przed HIV i WZW.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online