Odpowiedzialność cywilna firmowa

W ramach ubezpieczenia OC działalności gospodarczej

TU odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu osób trzecich spowodowane w związku z prowadzoną działalnością. Warunki ubezpieczenia obejmują odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową. Istotne także jest to, że ochrona ubezpieczeniowa może pokrywać również szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, a także szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia.

Zakres ubezpieczenia OC działalności jest bardzo szeroki i na życzenie klienta może być rozszerzany o dodatkowe klauzule:

 • za wypadki powstałe poza terytorium RP,
 • pracodawcy,
 • organizatora imprez,
 • za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy,
 • klauzula połączenia/pomieszania,
 • klauzula usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem wolnym od wad,
 • klauzula maszynowa,
 • czyste straty finansowe,
 • szkody w środowisku,
 • podwykonawców,
 • szkody w mieniu ruchomym przyjętym w celu wykonania usługi,
 • z tytułu przeprowadzania jazd próbnych,
 • szkody wynikłe z działania młotów, kafarów lub walców,
 • szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych,
 • za szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online