OC zawodowe
przewoźnika drogowego
do licencji

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika regulowane rozporządzeniem parlamentu europejskiego z 2009r. [art. 7 ust. 2 w związku z ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku].

Zgodnie z rozporządzeniem, przewoźnik drogowy w każdym momencie roku kalendarzowego powinien mieć zdolność finansową do regulowania zobowiązań. Aby zachować taką zdolność przewoźnik powinien zabezpieczyć:

  • 9 000 Euro na pierwszy pojazd ciężarowy
  • 5 000 Euro na każdy kolejny.

Do wypłaty odszkodowania dochodzi w sytuacji kiedy w wyniku zdarzenia losowego przewoźnik traci zdolność finansową i nie ma możliwości uregulowania zobowiązań finansowych

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online