OC komunikacyjne

OC – jest ubezpieczeniem obowiązkowym, chroniącym posiadacza pojazdu przed kosztami wynikającymi ze szkód spowodowanych przez posiadane przez niego pojazdy mechaniczne.

Zakres i sumy ubezpieczenia regulowane są ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, dlatego to ubezpieczenie nie posiada OWU.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Każdy pojazd mechaniczny od chwili pierwszej rejestracji w RP do chwili jego wyrejestrowania musi mieć ubezpieczenie OC. Nawet wtedy kiedy pojazd czasowo nie jest eksploatowany.

W wielu TU OC można rozszerzyć o wariant ochrony zniżek.

AutoCasco

AutoCasco – Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, chroniącym właściciela pojazdu przed jego uszkodzeniem lub utratą.

Zakres ubezpieczenia może znacznie się różnić ze względu na wybrany wariant ubezpieczenia lub TU.

Ubezpieczenie AC można zawrzeć w dwóch wariantach serwisowym i kosztorysowym:

  • Wariant kosztorysowy– tańszy – polega na przelaniu pieniędzy na konto ubezpieczonego w wysokości przeciętnej wartości części i robocizny dla danej szkody. Zalecane dla starszych aut.
  • Wariant serwisowy– droższy – polega na bezgotówkowym zlikwidowaniu szkody w serwisie. Gwarantuje przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Zalecane dla nowszych aut.

AC w wariancie serwisowym można rozszerzyć o dodatkowe opcje, często wymagane przez banki i leasingi:

  • Stała suma ubezpieczenia– utrzymanie przez rok wartości pojazdu z chwili zawarcia ubezpieczenia. Stała SU występuje również w wariancie trzy letnim.
  • Nieredukcyjna suma ubezpieczenia– niepomniejszanie sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Autocasco można zawrzeć także w wariancie zawężonym, tzw. MiniCasco.

Chroni ono właściciela pojazdu od całkowitej utraty pojazdu np. w wyniku jego kradzieży.

W wielu TU AC można rozszerzyć o wariant ochrony zniżek.

Assistance

Assistance – Usługa polegająca na pomocy kierowcy w przypadku unieruchomienia pojazdu. Podobnie jak w przypadku AC w zależności od wariantu i towarzystwa – zakres usługi może znacznie się różnić.

Większość towarzystw (poza MTU) dodaje assistance wypadkowy gratis do OC – polega on na odholowaniu pojazdu unieruchomionego w skutek kolizji we wskazane przez ubezpieczonego miejsce – najczęściej do 100km.

Poza assistance wypadkowym można wykupić szerszy (pomoc w przypadku kradzieży/wypadku/awarii) assitance obejmujący:

  • Próbę uruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia
  • Odholowanie pojazdu do domu lub warsztatu
  • Wynajem pojazdu zastępczego
  • Dowóz paliwa
  • Zakwaterowanie w hotelu
  • Inne świadczenia
Następstwa nieszczęśliwych
wypadków

W ramach NNW ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia osób ubezpieczonych.

NNW Komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenie wypadowe. Polega na wypłacie odszkodowania w przypadku śmierci, inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego. Często za zakup NNW naliczana jest dodatkowa zniżka do OC lub AC.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online