Następstwa nieszczęśliwych wypadków

W ramach NNW ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia osób ubezpieczonych.

Ubezpieczenie NNW występuje w dwóch wariantach:

  • Składnik ubezpieczenia pakietowego – np. mieszkaniowych, turystycznych, czy też komunikacyjnych
  • Ubezpieczenie samodzielne (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców)

NNW pakietowe

NNW Komunikacyjne

Dobrowolne ubezpieczenie wypadowe. Polega na wypłacie odszkodowania w przypadku śmierci, inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku drogowego. Często za zakup NNW naliczana jest dodatkowa zniżka do OC lub AC.

NNW w pakiecie z ubezpieczeniem domu/mieszkania

Dobrowolne ubezpieczenie przeznaczone dla właściciela mieszkania/domu, a także wskazanych w ubezpieczeniu osób prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia osób ubezpieczonych.

NNW Turystyczne

Chroni ubezpieczonego przed następstwem nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się w czasie odbywania podróży.

NNW samodzielne

NNW szkolne

To na ogół wielkoskładkowe i wieloaspektowe ubezpieczenie. Istnieje tutaj zależność: Im więcej informacji posiadamy tym większe zniżki dodatkowe otrzymujemy i przedstawiamy Klientowi lepszą ofertę. Dlatego też kluczowe jest zebranie jak największej ilości informacji:

  • Poziom oczekiwanej składki
  • Historia szkodowości Klienta w ryzyku NNW szkolnym. [Gdy jest poświadczona niska szkodowość TU przyznają nawet 25% – 35% dodatkowej zniżki].
  • Czy do ubezpieczenia przystąpią wszystkie uczące się dzieci (np. jest 500 uczniów i 500 się ubezpiecza) [za to TU przyznają np. 10% zniżki]? Czy też będzie lista imienna (np. jest 500 uczniów a ubezpiecza się tylko 420)?
  • Jaka jest oczekiwana wysokość (procentowo lub wyrażona w zł) darowizny dla szkoły?
  • Czy mają być rozszerzenia zakresu nnw (np. świadczenia szkoły)? Czy mają być dodatkowe ubezpieczenia (np. OC nauczycieli)?
  • Czy i jeśli tak to ile dzieci (maksymalnie 10%) ma być zwolnionych z opłacenia składki ubezpieczeniowej, ze względu na trudną sytuację materialną?
NNW Sport

Ubezpieczenie dla amatorów oraz profesjonalnych sportowców. Często wykupowane przez Kluby sportowe

Warianty ubezpieczenia

NNW można ubezpieczyć w węższym zakresie tj. wariant uszkodzenie ciała (ochroną objęte wyłącznie skutki poważnych uszkodzeń ciała) lub w wariancie szerszym tj. wariant uszczerbku na zdrowia.

Ponadto polisy NNW różnią się sposobem obliczania wysokości odszkodowania. Najczęściej sprzedawane są polisy z wariantem proporcjonalnym (tj. procent za procent). Czasem klienci wybierają inne metody np. wariant progresywny.

Ubezpieczenia zdrowotne (Karty medyczne, Abonament medyczny, Prywatna opieka medyczna) zapewniają opiekę medyczną ubezpieczonym.

Wzrost zamożności Polaków, większa troska o zdrowie oraz kiepska jakość publicznej służby zdrowia sprawia, iż popyt na to ubezpieczenia szybko rośnie. Ubezpieczenie zdrowotne Klienta opłaca okresowo (np. co miesiąc) w zamian otrzymuje wsparcie w czasie choroby (np. bezpłatna wizyta u lekarza, jedno – osobową salę szpitalną).

Ubezpieczenie to zawierane jest przez pracodawców jak i Klientów indywidualnych. Karty medyczne oferuje Allianz, AXA, InterRisk, Saltus, Signal Iduna oraz PZU.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online