MaJĄTEK firmowY

Ubezpieczeniem firmowym mogą być objęte zarówno MŚP jak i duże firmy czy korporacje.

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw należy do rodzaju ubezpieczeń dobrowolnych, których adresatem są przedsiębiorcy działający w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Ubezpieczenie to może dotyczyć zarówno mienia firmy jak i odpowiedzialności cywilnej.

Istnieje znaczna różnica w przygotowaniu ofert dla każdego z tych dwóch segmentów.

majątek FirmowY KORPORACJA

Ubezpieczenia korporacyjne dotyczą dużych firmy z majątkiem powyżej 15 mln złotych oraz OC powyżej 1 mln, bądź 2 mln złotych dla branży budowlanej i są procesowane poza MSM, przez działy underwritingu w rożnych przedsiębiorstwach. Przygotowywanie takiej oferty trzeba rozpocząć najpóźniej 30 dni przed końcem okresu ubezpieczenia.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online