GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje finansowe

Gwarancja ubezpieczeniowa jest umową, której istotę stanowi zobowiązanie TU do wypłaty na rzecz Beneficjenta gwarancji i na jego żądanie określonej sumy pieniężnej. Gwarancje ubezpieczeniową może otrzymać jedynie Klient spełniający odpowiednie warunki (Klient musi być w dobrej kondycji finansowej).

Gwarancja ubezpieczeniowa NIE jest ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia finansowe to szybko rosnący segment rynku ubezpieczeń dedykowany firmom. Gwarancje są najczęściej używane w takich branżach jak:

  • Produkcja
  • Budownictwo
  • IT
  • Handel i usługi
Najczęstsze kryteria otrzymania gwarancji
  • Klient jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym w Polsce
  • Klient prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 lat
  • Klient prowadzi pełną rachunkowość od co najmniej 3 lat
  • Klient osiągnął w ostatnim roku obrachunkowym przychody ze sprzedaży netto na poziomie powyżej 8 mln złotych
  • Brak zaległości Klienta wobec ZUS i US
  • Klient nie jest w stanie upadłości Są to typowe wymagania jakie Klient powinien spełniać by ubiegać się o otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowej. TU może przedstawić również inne wymagania.

Współpracujemy z:

kontakt

Teresa Stefańska

Obsługa 100% online